• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym

Szczegóły
Kod P_ZCWSP
Jednostka organizacyjna Akademia Pożarnicza
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Obsługa rekrutacji
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
jmucha@apoz.edu.pl
Adres WWW https://apoz.edu.pl/kandydat/ksztalcenie-cywilne/studia-podyplomowe/zarzadzanie-cyberbezpieczenstwem-w-sektorze-publicznym/?preview_id=973&preview_nonce=777be91188&preview=true
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

CEL STUDIÓW

Głównym celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym.

Program ma na celu rozwinięcie kompetencji w obszarach technicznych, merytorycznych i praktycznych, dostarczając studentom zaawansowanych narzędzi i technik niezbędnych do skutecznego rozpoznawania, przeciwdziałania i zarządzania zagrożeniami cybernetycznymi.

Dodatkowo, studia mają na celu wspomaganie integracji i współpracy pomiędzy różnymi sektorami publicznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, promując wymianę doświadczeń i tworzenie sieci kontaktów zawodowych.

 

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem;
 • osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo lub wdrażanie systemów w organizacji publicznej;
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami CERT/CSIRT/SOC;
 • pracownicy działów bezpieczeństwa;
 • pracownicy komórek zarządzania bezpieczeństwem (SOC);
 • pracownicy zespołów reagowania na incydenty (CERT);
 • pracownicy sektora administracji publicznej;
 • pracownicy IK;
 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości;
 • funkcjonariusze służb mundurowych;
 • lekarze oraz pracownicy administracyjni szpitali;
 • osoby, które dopiero planują swoją karierę zawodową związaną z cyberbezpieczeństwem.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza w formie niestacjonarnej;
 • program studiów obejmuje 188 godzin zajęć dydaktycznych;
 • studia trwają dwa semestry;
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych;
 • realizacja programu studiów podyplomowych ZCSP umożliwia osiągnięcie przez słuchaczy tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji;
 • studia są odpłatne.


PROCES REKRUTACJI

 • Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na szkolenie,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj szkolenia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 

WARUNKI REKRUTACJI 

Wróć na stronę internetową APoż po więcej informacji na temat warunków rekrutacji na studia podyplomowe "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym".