• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szczegóły
Kod P_BHP
Jednostka organizacyjna Akademia Pożarnicza
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Obsługa rekrutacji
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
jmucha@apoz.edu.pl
Adres WWW https://apoz.edu.pl/kandydat/ksztalcenie-cywilne/studia-podyplomowe/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.08.2023 15:00 – 04.02.2024 23:59)

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (BHP) jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbie bhp.

Studia umożliwią praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób:

 • które posiadają kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • pragnących uzyskać nową specjalność zawodową,
 • pragnących podnieść kwalifikacje w służbie BHP.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza (APoż) w formie niestacjonarnej,
 • zajęcie odbywają się w obiektach APoż przy ul. J.Słowackiego 52/54 w Warszawie,
 • studia trwają 2 semestry,
 • program studiów obejmuje 227 godzin zajęć dydaktycznych,
 • zajęcia odbywają się w formie zjazdów dwudniowych (sobota i niedziela),
 • na realizację programu przewidzianych jest 12 zjazdów, w tym jeden w formie e-learningowej,
 • przyporządkowanie do dyscyplin naukowych:
  • inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo (70%),
  • nauki o bezpieczeństwie (30%).


PROCES REKRUTACJI

 • Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na szkolenie,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj szkolenia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

WARUNKI REKRUTACJI 

Wróć na stronę internetową APoż po więcej informacji na temat warunków rekrutacji na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy".